Jako autor wszystkich zamieszczonych na stronie zdjęć NIE WYRAŻAM ZGODY na ich kopiowanie.

 strona główna

Konstanty Ildefons Gałczyński

Dzieła w pięciu tomach

Tom I - Poezje

Czytelnik

Warszawa 1979 r.

Nakład 50 290 egz.

 

 

 

 

 

 

   

 

 
   

 

Wiersz pod tytułem Ulica szarlatanów

strona 72