Jako autor wszystkich zamieszczonych na stronie zdjęć NIE WYRAŻAM ZGODY na ich kopiowanie.

 strona główna

Wespazjan Kochowski

Utwory poetyckie - Wybór

Biblioteka Narodowa

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Wrocław 1991 r.

Wydanie drugie zmienione

 

   

 

strona 43

                                                                                                                          

 

   

 

strona 83