Jako autor wszystkich zamieszczonych na stronie zdjęć NIE WYRAŻAM ZGODY na ich kopiowanie.

 strona główna

Maria Konopnicka

POEZJE

(wiersz pod tytułem: MOJŻESZ)

Czytelnik

Warszawa 1969 r.

Wydanie trzecie

Nakład 38 155 egz.

 

 

 

strona 68

wiersze nr 5 i 6 od dołu

 

 

 

strona 74

wiersz nr 1 od dołu