Jako autor wszystkich zamieszczonych na stronie zdjęć NIE WYRAŻAM ZGODY na ich kopiowanie.

 strona główna

Zygmunt Krasiński

Zbiór zawierający:

1. Psalmy Przyszłości
(I. Psalm Wiary, II. Psalm Nadziei,
III. Psalm Miłości,
IV. Psalm Żalu, V. Psalm Dobrej Woli)
- wydane:
Nakładem i drukiem Wilhelma Zukerkandla.
Złoczów

2. Przedświt
- Bibljoteka Mrówki. Tom 5.
- Księgarnia Polska L. K. Bartoszewiczowe.
Lwów

3. Nieboska Komedya
- wydane:
Nakładem i drukiem Wilhelma Zukerkandla.
Złoczów

4. Noc Letnia
- wydane:
Nakładem i drukiem Wilhelma Zukerkandla. Złoczów

Zbiór wydany prawdopodobnie w 1892 r.

 

 

 

 

 

strona 44

werset nr 17

 

 

 

strona 51

werset nr 199

 

 

 

strona 65

werset nr 571