Jako autor wszystkich zamieszczonych na stronie zdjęć NIE WYRAŻAM ZGODY na ich kopiowanie.

 strona główna

Cyprian Kamil Norwid

Pisma Wszystkie

Tom 8 z 11 - listy

(Do Józefa Bohdana Zaleskiego)

 

Państwowy Instytut Wydawniczy

Warszawa 1971 r.

 

Wydanie pierwsze

Nakład : 12.780 egz.

stron : 590

20,5 x 16,5 cm

 

Okładka - twarda, płócienna

 

 

 

 

strona tytułowa

 

   

 

strona 156

 

   

 

strona 158