Zamieszczone na stronie zdjęcia SĄ WŁASNOŚCIĄ PUBLICZNĄ, ponieważ prawa autorskie do nich wygasły.

 strona główna

Biblia swięta, tho iest,
Księgi Starego y Nowego Zakonu,
wlasnie z Zydowskiego,
Greckiego, y Łaćińskiego,
nowo na Polski ięzyk z pilnośćią
y wiernie wylożone.

 

[Biblia Brzeska,
Biblia Radziwiłłowska,
Biblia Pińczowska]

 

Brześć Litewski 1563 r.

[współtłumacz : Grzegorz Orszak]

 

Wydanie pierwsze

Nakład około 500 egz.

stron : xx

40 x 25,5 cm ( ?" )

 

Okładka - twarda

 

 

 

 

karta tytułowa

 

   

 

karta tytułowa
z obramowaniem drzeworytowym

 

   

 

strona

 
                                                                                                                                                           
   

 

strona ? - powiększenie