Jako autor wszystkich zamieszczonych na stronie zdjęć NIE WYRAŻAM ZGODY na ich kopiowanie.

 strona główna

Władysław Sebyła

Poezje zebrane

Państwowy Instytut Wydawniczy

Warszawa 1981 r.

Wydanie pierwsze

Nakład 4 000 + 315 egz.

 

 

 

strona 40

wiersz nr 1 od góry (tytuł)