Jako autor wszystkich zamieszczonych na stronie zdjęć NIE WYRAŻAM ZGODY na ich kopiowanie.

 strona główna

Juliusz Słowacki

D Z I E Ł A

Tom 2

P O E M A T Y

Wydawnictwo Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich

Wrocław 1952 r.

Wydanie drugie

Nakład 30 300 egz.

 

 

 

 

 

Poemat GODZINA MYŚLI

 Juliusz Słowacji napisał prawdopodobnie
w grudniu 1832 r. lub w styczniu 1833 r.

 

 

 

strona 207

wiersz nr 4 poematu

 

 

   
 

Juliusz Słowacki

Wiersze i Poematy

Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych

Warszawa 1988 r.

Wydanie szóste

Nakład 99 780 + 220 egz.

 

 

 

strona 123

wiersz nr 4 poematu