Jako autor wszystkich zamieszczonych na stronie zdjęć NIE WYRAŻAM ZGODY na ich kopiowanie.

 strona główna

Juliusz Słowacki

Kordian

Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich

Oddział Warszawa 1986 r.

Wydanie siódme

Nakład 200 000 egz.

 

 

 

strona 20

werset nr 286

 

 

 

strona 94

werset nr 357