Zamieszczone na stronie zdjęcia SĄ WŁASNOŚCIĄ PUBLICZNĄ, ponieważ prawa autorskie do nich wygasły.

 strona główna

BIBLIA TO IEST
KSIĘGI STAREGO
Y NOWEGO TESTAMENTV,
WEDŁVG ŁACINSKIEGO
przekładu starego,
w kośćiele powszechnym przyiętego,
na polski ięzyk z nowu
z pilnośćią przełożone,
Z DOKŁADANIEM TEXTV ZYDOWSKIEGO y greckiego,
y z wykładem Katholickim
trudnieyszych mieysc,
do obrony Wiary swiętey
powszechney przeciw kacerztwóm
tych czasów należących:
Przez D. Iakvba Wuyka z Wągrowca,
THEOLOGA SOCIETATIS IESV.
Z DOZWOLENIEM STOLICE APOSTOLSKIEY,
a nakładem Ie M. Księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etc. wydane.
W KRAKOWIE
W Drukarni Łazarzowey,
Roku Panskiego,
M. D. XC IX.

 

Kraków 1599

 

Wydanie pierwsze

stron : 1 479 + 19 kart

?? (wysokość) x ?? (szerokość) cm

 

Karta tytułowa

( Oprawa: deski obciągnięte
w karty pergaminowe )

 

 

 

Odwrotna strona karty tytułowej

DRZEWORYT

Orzeł z tarczą z herbem szwedzkim na piersi.
U góry korona królewska.
Orzeł otoczony jest herbami ziemskimi. Wewnątrz napis: "VIRTUS UNITA"

 

 

Egzemplarze przechowywane są m. in. w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

 

   

 

strona 62

 

   

 

strona 64

 

   

 

strona 65

 

   

 

strona 65

szpalta 2

powiększenie

 

   

 

strona 67

 

   

 

strona 67

szpalta 1

powiększenie

 

   

 

strona 68

 

   

 

strona 68

szpalta 1

powiększenie

 

   

 

strona 68

szpalta 2

powiększenie

 

   

 

strona 552

 

   

 

strona 601

(PSALM. LXX.
u Żydów 71.)

 

   

 

strona 602

(PSALM. LXX.
u Żydów 71. - przypisy)

 

   

 

strona 602

szpalta 1

powiększenie

 

   

 

strona 610

(PSALM. LXXXII.
u Żydów 83.)

 

   

 

strona 611

(PSALM. LXXXII.
u Żydów 83. - przypisy)

 

   

 

strona 611

szpalta 2

powiększenie

 

   

 

strona 619

 

   

 

strona 620

 

   

 

strona 620

szpalta 1

powiększenie